Mitä brändillesi tapahtuu kun suljet silmäsi?

Kuunteleminen on kasvussa kaikissa ikäluokissa ja ääni on vahvasti osa (katselu)kokemusta myös televisiossa, Youtubessa ja Tiktokissa. Tästä huolimatta vain 6% mainostajista hyödyntää äänipohjaisia, erottuvia brändielementtejä mainonnassaan. Miksi ääneen kuitenkin kannattaisi panostaa?

Kuunteleminen on kasvussa kaikissa ikäluokissa. Audiota kuunnellaan Suomessa jopa 2,5h päivässä (Radiomedia 2023). Ja tämä on toki vasta jäävuoren huippu; ääni on vahvasti osa (katselu)kokemusta myös mm. televisiossa, Youtubessa, Instagramissa ja Tiktokissa.

Tästä huolimatta vain 6% mainostajista hyödyntää äänipohjaisia, erottuvia brändielementtejä mainonnassaan (Ipsos, 2020). Brändin ytimessä ovat usein pelkät visuaaliset elementit kuten logo, tunnusvärit, ja kuvamaailma. Mutta miltä brändisi tuntuu silmät suljettuna?

Melko usein harmillisen vähän miltään, vaikka löytyyhän maailmalta todella ikonisiakin esimerkkejä onnistuneista äänipohjaisista toteutuksista. Euroviisujen johdosta Windows 95 on taas ajankohtainen, kuten Brian Enon sille suunnittelema audiologokin. Kun taas kuulet Netflixin starttiäänen, tiedät odottaa laadukasta viihdettä, ja kuka voisikaan unohtaa Silja Linen tunnusmusiikin tai Juhla Mokan arvokkaan pianomelodian.

Kun yritys lähtee muotoilemaan itselleen uutta identiteettiä, asialle palkataan kaupungin paras bränditoimisto ja työhön allokoidaan runsaskätisesti niin ajallisia kuin rahallisia resursseja. Harmillisen usein kuitenkin brändin äänimaailmaa mietitään vasta ensimmäisen tuotannon kohdalla jos lainkaan. Äänibrändi jää harmillisen usein vähemmälle huomiolle, vaikka äänen vaikutus mainonnan tehoon on suorastaan hämmästyttävä.

Seuraavassa kolme painavaa syytä, miksi brändien kannattaisi huomioida myös ääni.

1. Ääni superboostaa mainonnan

Selkeällä ääni-identiteetillä on voima luoda välitöntä tunnistettavuutta ja muistettavuutta. Kun brändillä on selkeä äänimaailma, esimerkiksi tunnusmelodia tai ääniefekti, se auttaa erottumaan kilpailijoista ja jäämään mieleen kuluttajille. Tämä on erityisen tärkeää nykypäivänä, kun kilpailu huomiosta on kovaa ja kuluttajien huomioherkkyys alhaisempi kuin koskaan aiemmin.

Niinpä, äänibrändäyksen on todettu jopa yli 8.5-kertaistavan mainoksen tehon (Ipsos 2020) ja mainonta on 12 kertaa tehokkaampaa, kun sekä visuaalinen että äänellinen ilme on yhtenäinen (Sanoma, 2024)

2. Asiakkaan sitouttaminen ja ostohalukkuuden lisääminen

Ääni on voimakas tunnetason katalysaattori. Oikein valittu äänibrändi voi herättää haluttuja tunteita ja luoda vahvan emotionaalisen siteen brändin ja kuluttajan välille. Tutkimukset osoittavat, että tunteilla on merkittävä vaikutus ostopäätöksiin, ja äänibrändin avulla brändi voi vaikuttaa kuluttajan mielialaan ja asenteisiin positiivisesti. Tutkimuksen mukaan laadukas ääni lisää 66 % mainoksen miellyttävyyttä tavalliseen ääneen verrattuna (WARC, 2022) sekä äänimainonnan muistaminen ja brand lift ovat perinteistä mainontaa korkeammat (Dentsu 2023).

Tämä vaikutus ei jää pelkästään vain kuluttajan muistaminen, vaan tutkimuksen mukaan äänilogo lisää ostohalukkuutta 17 % ja brändin mukainen musiikki lisää tätä jopa 24 % (Sanoma, 2023).

3. Asiakaskokemuksen yhtenäistäminen

Onnistunut asiakaskokemus kasvattaa brändin arvoa, auttaa rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja vaikuttaa suoraan myyntiin. Tässä äänellä on voi olla todella merkittävä rooli. Esimerkiksi varta vasten tarkoitusta varten suunniteltu äänimaisemointi nosti Kampin kauppakeskuksen asiakkaiden keskiviipymää 7.7% verrattuna aiempaa tilanteeseen, jossa soitettiin tavallista taustamusiikkia. Tämän on laskettu nostaneen kauppakeskuksen myyntiä 10% vuodessa eli noin 25 miljoonaa euroa. Ei siis mikään pikkusumma!

Nykyään brändit kohtaavat kuluttajia useissa eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, televisiossa, radiossa, verkkosivuilla ja kivijalassa. Hyvin suunnitellun äänibrändin avulla on mahdollista yhtenäistää hajanaista asiakaskokemusta ja vahvistaa brändiä kun sen sisältö on tunnistettavaa kosketuspisteestä toiseen. Erottuvat, muistettavat ja yhtenevät sisällöt vahvistavat brändin arvoa pitkällä aikavälillä.

Äänen uudet mahdollisuudet

Äänen sanotaan olevan oikotie tunteisiin ja sillä tuntuu olevan selkeä yhteys myös ovipumppuun. Ääni onkin yksi nopeimmin kasvavista markkinoinnin keinoista ja äänen saralla tapahtuu nyt paljon. Ääniohjauksen yleistyminen, tekoälypohjainen äänentuotanto ja binauraalinen ääni ovat uusia sovelluksia, jotka tuovat mukanaan täysin ennennäkemättömiä mahdollisuuksia äänen hyödyntämiseen markkinoinnissa.

Ääni voikin olla brändisi näkymätön ase. Hyvin suunniteltu äänibrändi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden erottua kilpailijoista, jotka eivät ole vielä tajunneet hypätä äänipohjaisen sisällön kelkkaan. Jos siis huomaat, että brändimanuaalissasi on äänen mentävä aukko, nyt on aika toimia!