Pakolaisuuden haavat

Diakonissalaitos , 2022

Pakolaisuuden haavat on kolmeosainen podcast-sarja sodan ja pakolaisuuden aiheuttamista traumoista ja niiden kuntouttamisesta Suomessa.

Osana valtakunnallisesti toimivaa PALOMA-osaamiskeskusta Psykotraumatologian keskus tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille.

Toiminnan tavoitteena on edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, ja myös sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä. Osaamiskeskuksen valtakunnallisena koordinaattorina toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Äänituotanto: Tuomas Skopa